Zadlženosť opäť rastie, NBS sprísňuje pravidlá

Extrémne rýchlo rastúcu zadlženosť slovenských domácností sa podarilo pribrzdiť len na krátky čas. S príchodom ďalšej vlny zlacňovania hypoték sa jej miera opäť dostala na vysoké úrovne. Národná banka Slovenska (NBS) je však proti.

Odpoveďou NBS na narastajúcu zadlženosť je opätovné sprísnenie podmienok na úverovom trhu. Ďalšie zmeny prichádzajú hneď po 6 mesiacoch. Po tom, čo opatrenia platné od 1. júla nezabrali a dopyt po úveroch je stále nadpriemerne vysoký, NBS prekvapila návrhom ďalších opatrení, ktorými sa hypotéky od 1. januára ešte viac obmedzujú.

Čo všetko sa zmenilo 1. júla 2019

Menej hypoték s LTV od 80 do 90 % – Hypotéky s vysokým pomerom LTV (teda pomerom hodnoty úveru k celkovej hodnote nehnuteľnosti) sa obmedzovali postupne po jednotlivých štvrťrokoch. 100 % hypotéky sú mimo hry už dlhšie. V júli prišiel čas na tie s LTV nad 90 %. S tým zároveň klesol podiel hypoték s LTV od 80 do 90 % z 25 na 20 %.

Menej hypoték s DTI nad 8 – Pod pojmom DTI sa rozumie ukazovateľ sledujúci zadlženosť žiadateľa v pomere k jeho príjmom. NBS zaviedla maximálny koeficient DTI 8, takže celkové dlhy žiadateľa (nielen dlh vyplývajúci z hypotéky) nesmú prekročiť 8-násobok jeho ročných príjmov. Výnimka sa uplatňuje iba pri 5 % schválených žiadostí. Od januára do 1. júla 2019 sa však vzťahovala až na 10 % žiadostí.  

Povinná rezerva – V rámci postupne uplatňovaných opatrení NBS, ktoré vyvrcholili júlovými zmenami, musia žiadatelia myslieť aj na povinnú rezervu. Banky totiž začali overovať, či má žiadateľ po odpočítaní všetkých splátok a životného minima k dispozícii aspoň 20 % čistého príjmu.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: www.tasr.sk

Zdroj foto: www.pixabay.com

Nechajte Komentár

'