Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti

Vlastníte nehnuteľnosť na Slovensku a potrebujete odhad trhovej ceny?
Realitná kancelária PRIMA REAL Vám vypracuje ocenenie nehnuteľnosti, napr. pre účely dedičského konania alebo na informatívne účely. Celý proces ocenenia nehnuteľnosti realitnou kanceláriou prebieha s nami rýchlo a profesionálne. Pri určení trhovej ceny nehnuteľnosti vychádzame z viacerých zdrojov. Trhovú cenu stanovíme porovnávaním a sledovaním aktuálnych cien nehnuteľností na realitnom trhu.

Výhodná ponuka ocenenia nehnuteľnosti

money-gf1976bfae_1920
Trhovú cenu neurčujeme na základe tabuliek, ale porovnávaním a sledovaním aktuálnych cien nehnuteľností.
DOSTUPNOSŤ
Oceňujeme byty, rodinné domy, chaty a pozemky na celom Slovensku.
NÍZKA CENA
Určíme trhovú cenu domu, bytu alebo pozemku iba za 59 €, výrazne lacnejšie ako znalecký posudok.
RÝCHLOSŤ
Ocenenie Vašej nehnuteľnosti uskutočníme do 48 hodín a následne odošleme elektronicky alebo poštou.
Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti má informatívny charakter. Nejde o znalecký posudok pre potreby banky. Vychádza zo zákona č. 161/2015 Z. z. (Civilný mimosporový poriadok).
'