Stavebné povolenie na kľúč

Zabezpečenie všetkých podkladov pre vydanie stavebného povolenia zaberie veľa času, energie a väčšinou vyžaduje aj odborný prístup.
Venujte sa radšej svojej práci, rodine alebo záľubám a nemíňajte svoj čas chodením po úradoch po príslušné dokumenty pre účely stavebného konania.
Ponúkame Vám ideálne riešenie, pretože za Vás vybavíme:
– stavebné povolenie na kľúč,
– situáciu osadenia stavby na pozemku,
– projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí,
– vyjadrenia, rozhodnutia a stanoviská z dotknutých úradov štátnej správy a samosprávy.
– vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,
– sprostredkovanie stavebného dozoru.
 
Každý klient je jedinečný, preto ku každému pristupujeme individuálne. Neodmietame poskytnúť radu a pomoc ani v zdanlivo neriešiteľných situáciách, v ktorých ste sa nemuseli ocitnúť vlastnou vinou.

Stavebné povolenie za dostupnú cenu

Poskytujeme komplexné služby a každému klientovi ponúkame prvú konzultáciu zdarma. Vzhľadom na potreby klienta vieme komunikovať osobne, telefonicky alebo emailom s ohľadom na Váš čas a potreby. 
PROFESIONALITA
Oblasti zastupovania klientov a inžinierskej činnosti sa venujeme už niekoľko rokov, počas ktorých sme nazbierali cenné skúsenosti. Poradíme aj v nadväzujúcich krokoch ako je samotná výstavba, či kolaudácia.
NÍZKA CENA
Cena za stavebné povolenie na kľúč predstavuje len veľmi malú časť nákladov na realizáciu stavby. Ponúkame vybavenie stavebného povolenia na kľúč za dostupnú cenu.
RÝCHLOSŤ
Vybavenie stavebného povolenia trvá väčšinou cca 4 mesiace. Najprv si overíme na príslušnom stavebnom úrade, aké všetky doklady sú potrebné a overíme tiež súlad stavebného zámeru s územným plánom. 
Službu stavebné povolenie na kľúč aktuálne poskytujeme v Žilinskom kraji.
Ostatné lokality riešime individuálne podľa dohody.

Službu poskytuje PRIMA REAL INVEST s.r.o., Severná 3906/14, 036 01 Martin, IČO: 55168787, DIČ: 2122010297
'