(+421) 907 966 145
Severná 3906/14, 036 01 Martin
bujnak@primareal.sk

Projekty domov

Realitná kancelária PRIMA REAL s. r. o. v spolupráci so spoločnosťou PRODOM spol. s r.o. vám ponúka možnosť vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Projekty rodinných domov sú navrhnuté ako domy s takmer nulovou potrebou energie a spĺňajú najnovšie energetické požiadavky. Na našej stránke pre Vás pravidelne pripravujeme nové projekty rodinných domov rôznych tvarov a veľkostných kategórií.

3-izbové domy – projekty

4-izbové domy – projekty

5-izbové domy – projekty

ČO PROJEKT OBSAHUJE?

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu dodávame v 5 paré. Paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu. Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze. Zrkadlový obraz si môžete pozrieť na stránke www.prodom.sk. Ceny projektov sú vrátane 20% DPH.

KAŽDÉ PARÉ OBSAHUJE

Projekt architektúry

• sprievodnú a technickú správu

• výkresy v mierke 1:50 a 1:100 ( základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily )

• projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3)

Projekt statiky

• technickú správu

• výkresy skladby a tvaru stropov

• výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, väzníkový krov

• výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.

Projekt zdravotechniky

• technickú správu

• výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu

• výkaz materiálu.

Projekt elektroinštalácie

• technickú správu

• elektrické rozvody

• bleskozvod

• schému rozvádzača

• výkaz materiálu

Projekt ústredného kúrenia

• technickú správu

• výkresy rozvodov ústredného kúrenia

• schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenie a dimenzie vykurovacích telies

• výkaz materiálu

Projekt je spracovaný pre plynové kúrenie a obsahuje vetranie s rekuperáciou a projektové energetické hodnotenie na „ultranízkoenergetický rodinný dom“. Ako alternatívu dostanete elektrické vykurovanie tepelným čerpadlom.